A
+A

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Amicus - Pielęgniarki Pawlik Spółka Partnerska

41-506 Chorzów, ul.Szpitalna 25
tel:32 246 68 36

Portal eRejestracja służy do ustalenia wizyty mającej na celu zakwalifikowanie pacjenta do przyjęcia do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Stacjonarnej.
Rejestrację terminu może dokonać pacjent jego rodzina lub opiekun.
Podczas rejestracji prosimy podać dane przyszłego pacjenta oraz numer telefonu, który ułatwi nam kontakt z Państwem.

Przypominamy jednocześnie że:
Podstawą skierowania pacjenta do zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego jest wniosek wpisany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego .
Druki dostępne są w naszym zakładzie w pok. nr 18 lub na stronie internetowej naszego portalu eRejestracja. pobierz wniosek

Zapraszamy do kontaktu z nami !